Czym jest informacja?

Informacja to wiedza, którą dana osoba zdobyła, studiując. Jest to również termin używany do informacji, które zostały przeanalizowane. Pomaga ludziom zrozumieć, czym rzeczy są, czym […]